Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Στην περίπτωση αυτή ο ίδιος επιβαρύνεται μόνον με το κόστος αποστολής των προϊόντων. Η υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης γίνεται με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@genuineperformance.gr ή τηλεφωνικά στο 211 75 05 815 . Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται από τον πελάτη μόνον μία φορά.

To δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αφορά ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (π.χ. επί αξεσουάρ του προϊόντος). Ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, χωρίς να το έχει χρησιμοποιήσει και χωρίς να έχει σκιστεί, καταστραφεί, αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία του ή να έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν ειδικές του σημάνσεις. Επιπλέον, οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης. Ο πελάτης ευθύνεται για την μείωση ή την απώλεια της αξίας του επιστρεφόμενου προϊόντος που επήλθε για τους παραπάνω λόγους. Στην πρώτη περίπτωση του επιστρέφεται η μειωμένη αξία του προϊόντος, ενώ στη δεύτερη δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων και του αποστέλλεται ξανά το προϊόν με δικά του έξοδα.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης και αφού έχει επιστραφεί το προϊόν σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, ο πελάτης μπορεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής να προχωρήσει σε άλλη αγορά. Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, ο πελάτης οφείλει να πληρώσει τη διαφορά. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε η εταιρία προχωρά σε πίστωση της διαφοράς στον πελάτη. Η αξία του προϊόντος επιστρέφεται από την εταιρία στον πελάτη εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτή παρέλαβε το αντικείμενο της σύμβασης πώλησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1.1 ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σε περίπτωση αποστολής λανθασμένου κωδικού,  η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με ευθύνη του αγοραστή μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του. Το προϊόν, που πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, αποστέλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την εταιρεία ταχυμεταφορών «ΕΛΤΑ Courier» σε χρέωση της εταιρίας μας, η οποία επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής του σωστού προϊόντος. Η επιστροφή του προϊόντος με άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών γίνεται με έξοδα του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, προϊόντα που αποστέλλονται σε χρέωση της εταιρείας μας ΔΕΝ  παραλαμβάνονται και επιστρέφονται στους πελάτες με δική τους χρέωση.

Κάθε προϊόν πρέπει να επιστρέφεται από τον πελάτη (για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή) στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε και χωρίς να έχει παραβιασθεί, σκιστεί, καταστραφεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία του ή να έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν ειδικές σημάνσεις, τα αξεσουάρ, τα εγχειρίδια του κ.λ.π.. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό επιστρέφεται ως έχει στον πελάτη με δική του χρέωση.

1.2 Ελαττωματικά προϊόντα

Η αποστολή  ελαττωματικού προϊόντος στην εταιρεία μας προς έλεγχο γίνεται – με ευθύνη του αγοραστή και δική του χρέωση – μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται προς έλεγχο στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια, με την αρχική τους συσκευασία (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κ.λ.π.) και τις ετικέτες πάνω τους.

Εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρειας, η τελευταία αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικάταστασή του με δικά της έξοδα. Εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής και επιστροφής του. Σε περίπτωση που η επισκευή του κατέστη αδύνατη ή αυτή δεν είναι επιθυμητή από τον πελάτη, η εταιρία του επιστρέφει το προϊόν με δική του χρέωση.

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η αποστολή στην εταιρεία μας προϊόντος που φέρεται να έχει βλάβη γίνεται με ευθύνη του αγοραστή και δική του χρέωση, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης εκτός από την αποκατάσταση της βλάβης ΧΩΡΙΣ χρέωση του πελάτη. Αντικατάσταση του προϊόντος πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης της βλάβης. Και πάντα στα πλαίσια που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής του προϊόντος .

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο), λογισμικό του αγοραστή, ακατάλληλη μεταφορά, συνδεδεμένες συσκευές, ελαττωματική τροφοδοσία, κακή συντήρηση, λάθη κατά την εγκατάσταση, εμφανή σημάδια παραβίασης, επέμβαση ξένου προς την εταιρία μας προσώπου ή αν αποκολληθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι τυχόν ταινίες ασφαλείας.